Benelux

Benelux

De Benelux Unie verenigt de koninkrijken van België en Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Het acroniem ‘Benelux’ bevat de namen van de drie landen (Belgique / België, Nederland, Luxemburg).

De Benelux werd opgericht op 5 september 1944, toen de regeringen van de drie landen een douane-unie overeenkomst ondertekenden die op 1 januari 1948 in werking trad. Een reeks overeenkomsten leidde tot de Benelux Economische Unie.

Sinds de opkomst van de EEG maakte de economische doelstellingen van de Benelux plaats voor meer politieke samenwerking over een breder scala aan onderwerpen.

Vreemd genoeg had de Benelux in de 16e eeuw al een voorganger. De zeventien provincies waren in de 16e eeuw de keizerlijke staten van de Habsburgse Nederlanden. Ze bestreken grofweg de Lage Landen, dat wil zeggen wat nu Nederland, België, Luxemburg is.

zeventien provincies

België

België is een federale staat die bestaat uit drie gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap 6,6 miljoen inwoners, de Franse Gemeenschap 3,6 miljoen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 miljoen). De belangrijkste federale instellingen zijn de federale regering en het federale parlement, en de gemeenschappen en Regio’s hebben ook hun eigen wetgevende en uitvoerende organen. De belangrijkste bevoegdheden van de drie gemeenschappen in België, die op taalkundige gronden afgebakend zijn, hebben betrekking op onderwijs, cultuur, jeugd ondersteuning en bepaalde aspecten van het gezondheidsbeleid, openbare werken, landbouw, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en het milieu. (België. worden)

Meer dan 1.000 openbare en particuliere internationale organisaties hebben hun hoofdkantoor gevestigd in Brussel, de hoofdstad van België. Hiertoe behoren de belangrijkste instellingen van de Europese Unie (EU) en van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). België was een van de zes stichtende leden van wat nu de Europese Unie is.

België is een belangrijke internationale economische speler, die in 2012 door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 13de werd gerangschikt in de wereld voor zowel export als import. Bovendien is het een van de meest gezochte landen voor investeerders en trekt het miljarden euro’s aan directe buitenlandse investeringen aan. elk jaar. Een bedrijf in België heeft toegang tot 200 miljoen consumenten binnen een straal van slechts 500 km, dankzij de centrale geografische ligging van het land en de hoogwaardige logistieke infrastructuur die zee- en binnenhavens, kanalen, luchthavens en spoor- en wegvervoer (inclusief autosnelweg).

Om een ​​voorbeeld te noemen: de haven van Antwerpen is de tweede grootste haven van Europa en heeft het grootste petrochemische complex van Europa. Antwerpen is de diamant hoofdstad met 80% van de ruwe diamanten ter wereld en 50% van de geslepen diamanten. Er zijn ook tal van andere factoren achter het succes van België, bijvoorbeeld het hooggeschoolde, meertalige en flexibele personeelsbestand, de wens om dicht bij de internationale besluitvormers in Brussel te staan, tal van financiële en fiscale prikkels, betaalbare vastgoedprijzen, Belgen ‘legendarische gastvrijheid en uitstekende sociale zekerheid.

De diversiteit in cultuur, politiek en regelgeving maakt het echter soms moeilijk om met economische activiteiten te beginnen en daar kunnen wij u bij helpen. Wij bieden / zijn een betrouwbare en directe verbinding die de juiste kansen identificeert en leidt tot de juiste introductie bij de juiste mensen.

Nederland

Nederland is een relatief klein land met 17 miljoen inwoners en daarmee een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Het bezet desondanks in de EU momenteel de vierde positie van levenskwaliteit

Nederland is een stabiele democratie en wereldwijd erkend om zijn transparantie, eerlijkheid en effectiviteit. Volgens de Wereldbank is de Nederlandse regering een van de meest effectieve ter wereld.

De Nederlandse economie behoort eveneens tot de meest concurrerende economieën ter wereld. Nederland is de op vier na grootste exporteur van goederen ter wereld.  In het laatste Global Competitiveness Index rapport van het World Economic Forum staat Nederland op de zesde plaats.

Nederland bekleedt een derde plaats in de Global Innovation Index (GII). Nederland staat voor landen als de Verenigde Staten, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, enz. Nederland leidt het European Innovation Scoreboard

Het innovatievermogen blijkt uit het grote aantal patenten dat jaarlijks wordt aangevraagd en uit de aanwezigheid van meerdere wereldberoemde onderzoeks- en kenniscentra in Nederland. 

Nederland is op het gebied van octrooien goed vertegenwoordigd en staat op de tweede plaats ter wereld – eerste in de Europese Unie – wat betreft het aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners. 

Het voorgaande maakt Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven tot een aantrekkelijke, innovatieve en inspirerende partner

Verschillende toonaangevende multinationals die wereldwijd actief zijn, hebben hun wortels in Nederland, zoals AkzoNobel, ASML, Philips, Shell en Unilever. De Nederlandse industrie omvat een groot aantal innovatieve en kennisintensieve bedrijven die wereldwijd een sterke reputatie hebben en in Nederland een aanzienlijk deel van R&D uitvoeren. 

Zaken doen in Nederland?

De Nederlandse overheid stimuleert nieuwe bedrijven, omdat ze economische vitaliteit en innovatie genereren, en omdat ze bestaande bedrijven uitdagen en stimuleren om te blijven innoveren.

Nederland heeft een uitstekend vestigingsklimaat, een goed opgeleide, meertalige en flexibele beroepsbevolking en een hoge arbeidsproductiviteit.

Luxemburg

De kleinste van de Benelux is Luxemburg. Een toevluchtsoord voor mensen uit alle delen van de wereld

Bijna 50% van de bevolking heeft niet de Luxemburgse nationaliteit en de redenen hiervoor zijn talrijk:

Economische kansen: Luxemburg is zonder twijfel een economische grootmacht van de Grote Regio en een internationaal bevestigde financiële hotspot op het Europese continent. De bloeiende economie van Luxemburg is een belangrijk argument voor veel buitenlanders om in het land te wonen.

Een Europese hoofdstad: samen met Brussel en Straatsburg is de stad Luxemburg een van de drie Europese hoofdsteden. Ongeveer 14.000 Europese ambtenaren wonen en werken nu in een van de vele instellingen van de EU die hier gevestigd zijn, en er zijn veel activiteiten rond deze instellingen ontstaan.

Hoge kwaliteit van leven: de ziektekostenverzekerings- en socialezekerheidsstelsels van het land, de hoogwaardige infrastructuur en de overheidssteun voor gezinnen hebben geleid tot een van ‘s werelds hoogste levensstandaard normen.

Meertalige omgeving: wanneer zoveel mensen uit alle delen van de wereld samenkomen, is communicatie de sleutel. De Luxemburgse bevolking is altijd meertalig geweest, waardoor het voor buitenlanders gemakkelijk is om deel te nemen aan een open en gastvrije samenleving.

Bronnen:
https://luxembourg.public.lu/fr.html, https://be.brussels/, https://www.vlaanderen.be/, https://www.wallonie.be/